Niet actief

Omschrijving:

Vul hier de omschrijving van uw club in

Lidnummer:
282 is geen lid meer
Omschrijving:

Spoor 1- 0 Zuid is een modelspoorclub voor liefhebbers van de grotere schalen Spoor 1 (1:32) en Spoor 0 (1:45). Wij zijn een zogenaamde moduleclub en beschikken over 2 modulebanen (Spoor 1 en Spoor 0), waarmee we deelnemen aan regionale, landelijke en internationale (modelspoor)evenementen. Leden bouwen minimaal twee of meerdere modules volgens vastgestelde normen (afmeting 120 x 60 cm.), waardoor de modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot één grote baan. Omdat de leden zelf in de modules investeren en rijdend materiaal inbrengen, die eigendom van het lid zijn en blijven, en we niet over een vaste clubruimte beschikken, kan de contributie beperkt blijven. Alhoewel we geen echte grenzen trekken, richten we ons globaal tot het gebied onder de rivieren ten westen van Eindhoven en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden. Maar uiteraard is iedereen welkom.

Lidnummer:
295 geen lid meer
Omschrijving:

Vul hier de omschrijving van uw club in

Lidnummer:
291 geen lid meer