Noord-Brabant

Vul hier de omschrijving van uw club in

237

Vul hier de omschrijving van uw club in

4
Modelspoorclub Oost Brabant
“Het Baken” Pastoor van Leeuwenstraat 23
5701 JS
Helmond
Nederland

De MODELSPOORCLUB OOST BRABANT is een vereniging, opgericht op 6 augustus 1984. Sinds juli 2006 heeft de vereniging een clublokaal/hobbyruimte in Helmond. De leden van de vereniging wonen niet alleen in Helmond, maar in geheel Zuidoost Brabant .
Het bouwen van modelspoorbanen is de belangrijkste activiteit van de vereniging. Alle leden kunnen, meestal zonder extra kosten, deelnemen aan de bouw van nieuwe modelspoorbanen en aan het onderhoud van de bestaande banen. Deze banen, die uitgevoerd zijn in verschillende schaalgrootten, kunnen niet alleen in het clublokaal worden opgesteld, maar worden ook getoond op modelspoortentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Onze leden komen iedere donderdagmiddag en/of -avond in het clublokaal bijeen om aan de banen te bouwen, of aan eigen of ander clubmateriaal. Leden kunnen hierbij deelnemen in verschillende werkgroepen. Kijk op onze website voor meer informatie over de modelspoorbanen en het lidmaatschap van onze modelspoorclub.

16

Vul hier de omschrijving van uw club in

44

Spoor 1- 0 Zuid is een modelspoorclub voor liefhebbers van de grotere schalen Spoor 1 (1:32) en Spoor 0 (1:45). Wij zijn een zogenaamde moduleclub en beschikken over 2 modulebanen (Spoor 1 en Spoor 0), waarmee we deelnemen aan regionale, landelijke en internationale (modelspoor)evenementen. Leden bouwen minimaal twee of meerdere modules volgens vastgestelde normen (afmeting 120 x 60 cm.), waardoor de modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot één grote baan. Omdat de leden zelf in de modules investeren en rijdend materiaal inbrengen, die eigendom van het lid zijn en blijven, en we niet over een vaste clubruimte beschikken, kan de contributie beperkt blijven. Alhoewel we geen echte grenzen trekken, richten we ons globaal tot het gebied onder de rivieren ten westen van Eindhoven en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden. Maar uiteraard is iedereen welkom.

295
Etten-Leur

De Modelspoorvereniging Baroniespoor is opgericht in 1986 te Etten-Leur.
Met als een van de hoofddoelen bij de oprichting:
“Het realiseren van een modelspoorbaan in H0, waarop het station van Breda omstreeks 1925 is uitgebeeld met het bijbehorende spoorwegemplacement en de omgeving rondom het station.”
Kortweg door ons genoemd: “De Bredabaan”
MSV Baroniespoor is een vereniging met ongeveer 30 leden, waarbij naast het “sporen” ook de gezelligheid hoog in het vaandel staat. Dit merk je natuurlijk vooral op de wekelijkse clubbijeenkomsten, waar dan onder andere gezamenlijk aan “De Bredabaan” wordt gewerkt . Omdat de leden verschillende interesses hebben, wordt natuurlijk ook aan andere type banen gewerkt. Daarnaast wordt er ook veel ervaring uitgewisseld als het gaat over technische zaken bij de eigen privé modelbaan.
In de loop der jaren zijn er naast “De Bredabaan” dan ook andere banen op verschillende schalen en technieken bij gekomen. Hierdoor kunnen meerdere aspecten van onze hobby aan de orde komen.

12

Vul hier de omschrijving van uw club in

29
Railkontakt MSG  Zevenbergen
Blokweg 15
4761 RA
Zevenbergen
Nederland
0168326015

RAILKONTAKT MODELSPOORGROEP ZEVENBERGEN
Wie of wat is eigenlijk Railkontakt.
Tja, ooit begonnen als een spraakgroepje in maart 1989 in de toenmalige Meerenhof om eens in de 14 dagen bij elkaar te komen om over de modelspoorhobby te kunnen communiceren (zoiets als kontakten, toen nog met K’s geschreven).
Hieruit komt al snel de naam naar voren. Kontakt maken doe je ook met elektriciteit, dus zo is mede door het modelspoor “Rail” kontakt ontstaan.
Door middel van een advertentie in een plaatselijke krant werd een oproep gedaan voor bijeenkomsten.
Hierop reageerde zo’n 20 tal personen en hiervan zijn er nog steeds 4 lid.
Al snel bleek dat niet alleen praten maar ook doen iets leuks was, temeer omdat je hierdoor veel meer leren kon over modelbouw.
Er werden vergaderingen belegd over een doelstelling, oprichten van een heuse vereniging en wat al dies meer zij.
De vereniging liet nog op zich wachten door gebrek aan financiële middelen, dat werd pas gerealiseerd in mei 1991, toen we na het organiseren van onze eerste beurs in de Meerenhof over voldoende kapitaal konden beschikken.
Die beurs was een enorm succes, we noteerden in een weekend zo’n 600 betalende bezoekers en tevens konden we onze eerste modulen showen van het station:
Zevenbergen anno 1920 -1950 in schaal 1:87, (later is daar de suikerfabriek bij gekomen)
Inmiddels werd de Meerenhof te klein en omdat wij maar eens in de 14 dagen gebruik maakten van een ruimte waren wij in de minderheid voor het toen daar elke week repeterende koor. Wij maakten met ons zagen en timmeren teveel herrie en konden onze biezen pakken en verder zoeken naar een geschikte locatie, erg moeilijk voor een modelspoorclub gezien de benodigde ruimte. Andere modelbouwclubs (zoals boten, vliegtuig en auto’s) hebben dit probleem niet.
In de Eendracht in Klundert vonden wij toen onderdak.
Hier was het gezellig toeven maar elke keer weer opruimen want er was maar een gemeenschappelijke ruimte, niet erg bevorderlijk voor ons.
Later vonden wij onderdak in een grote garage in de Lange Noordstraat bij een van onze leden, hier hebben wij een tijd gezeten tot we uit ons jasje groeiden en via een relatie van een van onze leden konden wij terecht in de oude Hartmann matrassenfabriek, naast Quatre Saisons, bij Terron bodemsaneringen.
Railkontakt is meer dan alleen een modelspoorclub, het is een heuse vereniging met sociale belevenissen, uitjes, etentjes, een jaarlijkse Barbecue, meedoen aan beurzen en tentoonstellingen in binnen en buitenland, (een paar keer naar Duitsland en naar Oostenrijk) het geven van work-shops voor leden en niet leden, het geven van modelbouw cursussen voor de jeugd (via de brede school) en onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ons en de andere in de regio aanwezige modelspoorclubs.
Het meest frapperende is wel dat na vertrek uit de Meerenhof deze uit brandde en na vertrek uit de fabriek hier ook brand ontstond en het gebouw geheel in de as legde, als wij nog daarin ons onderkomen hadden waren we er niet meer. Ook onze toenmalige huisbaas Trim- line was erg gedupeerd.
Railkontakt telt 26 actieve leden.
Sinds 2002 hebben wij ons domicilie in het ketelhuis een bijzonder mooi onderkomen waar wij heel erg trots en blij mee zijn. We hopen hier nog lang gebruik van te mogen maken.

62

Vul hier de omschrijving van uw club in

309

Vul hier de omschrijving van uw club in

240