Activiteiten NMF komend seizoen

Door middel van dit bericht willen we als NMF bestuur zowel NMF leden als niet aangesloten verenigingen of modelspoorders op de hoogte stellen van de plannen van de NMF voor de komende tijd.

Nadat wij eerder dit jaar zijn aangetreden, was onze eerste prioriteit om de dagelijkse zaken zo goed mogelijk door te laten lopen. Dit betrof vooral de ledenadministratie en de verzekeringen. Dit was een behoorlijke klus, maar met hulp van enkele mensen van buiten het bestuur is dit ondertussen goed op weg.

Vandaar dat we nu voor het eerst over de toekomst na zijn gaan denken. Hieruit kwam naar voren dat wij willen zorgen dat de NMF, naast het aanbieden van verzekeringen, activiteiten onderneemt die van nut zijn voor de aangesloten clubs. Enkele ideeën zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Bezoeken van (aangesloten) verenigingen
 • (her)instellen van regiovertegenwoordigers
 • Bezoeken van (aangesloten) clubs op beurzen
 • Zelf met een stand op beurzen gaan staan
 • Zelf met een demoteam op beurzen gaan staan
 • Aanbieden/coördineren van cursussen (bv. karton bouwen, Arduino, automatisering, etc)
 • (Opnieuw) aansluiting zoeken bij buitenlandse overkoepelende organen
 • Meer digitale activiteiten, via de NMF website en evt. Facebook
 • ….. vul maar in

Het mag duidelijk zijn dat het organiseren van elk van bovenstaande punten veel tijd en in sommige gevallen geld kost, daarom hebben we onlangs een enquête naar alle aangesloten leden gestuurd, waarmee we te weten willen komen wat er bij de aangesloten verenigingen leeft en hoe de NMF de clubs het beste van dienst kan zijn.
Deze enquête is hier te vinden: https://www.nmf.nl/download/154/publiek/5196/enquete-nmf-181104-2.docx

Onlangs heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:

 • In afwachting van de reacties van NMF leden, heeft het bestuur besloten voorlopig niet met een stand op beurzen te gaan staan. Wij hebben het idee dat de hoeveelheid tijd en geld die dat kost niet in relatie staat tot de (niet aantoonbare) baten en beter besteed kan worden aan contact opnemen met clubs om te onderzoeken hoe we hen het best van dienst kunnen zijn.
 • Per directe ingang heeft het bestuur onlangs besloten om de door het vorige bestuur voorgenomen opheffing van de CPM (Commissie ter promotie van het Modelspoor) ongedaan te maken. De CPM is dus weer in functie, hierover komt spoedig een nieuw bericht met meer informatie.

Intussen willen wij iedereen die geïnteresseerd is om samen met de NMF nieuwe initiatieven te bedenken en uitwerken oproepen om zich bij het bestuur te melden. Dit kan via secretaris@nmf.nl. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te werken aan het onderhoud van de NMF site. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het schrijven van artikeltjes, het bij houden van de fotopagina, of zelfs het werken aan de presentatie van de site.

Met vriendelijke groeten,

Het NMF bestuur

Print Friendly, PDF & Email