Algemene Ledenvergadering 13-04-2019

Verslag volgt zo spoedig mogelijk, maar alvast een paar foto’s van de ALV waarbij op een leuke en constructieve manier werd vergaderd over de NMF en onze mooie modelspoorhobby.