Algemene Ledenvergadering 13-04-2019

Beste leden op13 april hebben we in Zetten onze jaarlijkse ALV gehouden .

Op de vergadering waren ongeveer veertig leden aanwezig en we hebben voor ons gevoel een goede vergadering gehad .

We hebben weer een roulatie systeem voor het wisselen van de bestuursleden opgezet en dit jaar waren Edwin van Opstal en ondergetekende Bas Vrij aftredend en zij hadden zich weer herkiesbaar gesteld en zijn door de vergadering weer herkozen .
Binnenkort zullen we dit roulatie systeem op de website plaatsen zodat dit voor iedereen zichtbaar is .

Op de vergadering hadden we een aantal belangrijke zaken als eerste de activiteiten van de CPM . De CPM is van plan om dit jaar deel te nemen aan de 50+ beurs om zo de modelspoorhobby te promoten bij de zogenaamde herintreders . Veel mensen hebben op zolder nog wel een spoorbaan liggen en weten niet goed wat ze er mee moeten gaan doen en misschien kunnen wij ze wel weer op weg helpen om te laten zien en vertellen wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig .

Als tweede belangrijk punt is besproken het voornemen van Martin Boogerd om zijn Kids Project dus de houten kinderbaan waar hij het land doorgaat te schenken aan de NMF . De NMF stelt deze baan weer ter beschikking aan de CPM . Het is de bedoeling dat de CPM hier het land mee ingaat en hem ook ter beschikking stelt aan de leden die iets willen organiseren .

Op de volgende vergadering van het bestuur over twee weken worden de details besproken en op welke wijze deze baan te boeken is .
Als laatste hopen wij dat de verenigingen op een of andere wijze meer gebruik gaan maken van de website . Ik steek de hand in eigen boezem want ook ik heb tot heden te weinig informatie gedeeld via de website en zal dit in de toekomst vaker gaan doen.

Vriendelijke Groet
Bas Vrij

Print Friendly, PDF & Email