Mailing ALV stukken

Geachte NMF leden,

In minder dan een week kunnen we elkaar live ontmoeten tijdens de Algemene Leden Vergadering op 9 oktober in Houten. (U dient aangemeld te zijn !)

Ter voorbereiding staan de benodigde stukken op het beveiligde ledendeel van onze site.

Hier vind u de volgende gegevens

In de map 2020

– Concept notulen ALV 2020

– Jaarverslag 2020 (secretaris)

– Financiele realisatie (penningmeester)

In de map 2021

– Uitnodiging ALV 9-10-2021

– Agenda ALV 9-10-2021

– Begroting 2021/2022 (penningmeester)

Vragen en opmerkingen kunt u stellen tijdens het desbetreffende agendapunt op de ALV.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur