CORONA MAATREGELEN 4-11-2020

De coronamaatregelen hebben voor de meeste mensen invloed op hun werk en vrije tijd. Hieronder geven we meer informatie voor maatregelen op het werk, sport en vrije tijd (dus ook voor modelspoor verenigingen).

Adviezen:
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor:
werkomgevingen van organisaties, ondernemingen/bedrijven, instellingen, verenigingen en lokale overheden;
sportverenigingen en -clubs, (binnen en buiten, teamsporten, topsport);cultuur en (klein)kunst;
vrijetijdsbesteding.

Het kader geeft adviezen hoe deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Corona virus

Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregelen rond het coronavirus zijn de mogelijkheden om uw clubruimte te openen voor de leden van uw vereniging zeer beperkt en adviseren wij u alle activiteiten stil te leggen t/m 18 november. Vanaf 18 november blijven de afgekondigde maatregelen van 20 oktober nog van kracht, tot nader bericht !

Nogmaals: wij adviseren u de actuele maatregelen te volgen van de R.I.V.M. en de regering. Verder zijn er verspreid over ons land 25 veiligheidsregio’s met elk een eigen noodverordening. Dit betekent dat wat in de ene regio wel kan, in een andere regio mogelijk niet kan. Hierbij dient u de actuele maatregelen te volgen die in uw veiligheidsregio gelden. Het stilleggen van alle activiteiten van verenigingen is een landelijke maatregel die voorlopig loopt t/m 18 november.

De huidige situatie vraagt veel creativiteit en aanpassingen van de clubs en hun leden maar we wensen iedereen vooral ook weer veel plezier bij het uitoefenen van de hobby.