Kids reserveringsdocument

De spel regels voor het gebruik van KIDS.

KIDS wordt  namens de NMF beheerd door Jan Veenema, hij beheert ook de agenda van KIDS. De reservering gaat via de regel wie het eerst reserveert heeft het eerste recht van gebruik, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen NMF leden en derden.  Controleer voor u een reservering doet eerst via de NMF kalender of KIDS in de gewenste periode  beschikbaar is.

Optie 1: Het NMF lid haalt en brengt de baan zelf terug.

 • Datum ophalen en terug brengen (Apeldoorn) in overleg met dhr Veenema.
 • De baan mag 6 dagen gebruikt worden, incl. de dag van brengen en ophalen.
 • De baan dient schoon en heel terug gebracht te worden.
 • De transportverzekering is geregeld door de NMF.
 • De baan mag niet door de gebruiker onderverhuurd worden of op andere wijze ter beschikking gesteld worden aan een derde.
 • Iedere afwijking van bovenstaande alleen na voorafgaand overleg met Jan Veenema en het NMF bestuur.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de baan.
 • Indien de gebruiker wenst dat de NMF zorgt voor toezicht bij het gebruik van de baan c.q. hulp bij de opbouw of het inpakken bedragen de kosten hiervoor € 50,- per dag.

Optie 2: Het NMF lid laat de baan brengen en halen door de NMF.

 • Datum ophalen en brengen in overleg met dhr Veenema.
 • De baan mag 6 dagen gebruikt worden, incl. de dag van brengen en ophalen.
 • De transportverzekering is geregeld door de NMF.
 • De baan mag niet door de gebruiker onderverhuurd worden of op andere wijze ter beschikking gesteld worden aan een derde.
 • Iedere afwijking van bovenstaande alleen na voorafgaand overleg met Jan Veenema en het NMF bestuur.
 • De kosten voor het brengen en halen van de baan zijn 0,28 cent per km en €50,00 per dag dat er begeleiding van de NMF bij is. (minimaal de opbouw- en afbouw dag)

Optie 3: Een niet NMF lid wil de baan gebruiken.