Commissie ter promotie van de modelspoorhobby (CPM)

Wat is de CPM?

Voor een goede promotie van onze hobby is er binnen de NMF een speciale CPM Promotie Modelspoor (CPM) die zich bezig houdt met het ontwikkelen van activiteiten buiten de regulieren beurzen en modelspoorbijeenkomsten, waarbij de primaire doelgroep de “niet (model)spoor evenementen” en “niet modelspoorders” zijn.

De CPM is ingesteld door het NMF bestuur naar aanleiding van een verzoek van de alv in 2017.

De CPM bestaat uit maximaal zeven leden. Bij vergaderingen zijn in principe twee leden van het bestuur van de NMF aanwezig. De CPM kan ondersteund worden door vrijwilligers uit het gehele land.

De CPM komt in principe één maal in de drie maanden bij elkaar.
De leden van de CPM ontwikkelen ideeën om de modelspoor hobby te promoten. Indien het bestuur van de NMF instemt met een voorstel neemt de CPM de uitvoering op zich, indien nodig met steun van lokale verenigingen en vrijwilligers.
De benodigde financiële middelen worden jaarlijks in een aparte post op de begroting in de NMF opgenomen.
Op deze manier hoopt de NMF meer mensen die nog niet bekend zijn met de modelspoorhobby te enthousiasmeren.

Wilt u meer informatie aangaande deze denktank of heeft u wellicht een goed idee? Mail dan naar cpm@nmf.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Lopende activiteiten:

• C-TRAK. De CPM werkt aan het Landelijk verspreiden van C-Trak modules. Clubs die C-TRAK modules hebben kunnen opstellen bij evenementen in hun eigen regio, bijvoorbeeld scholen, jaarmarkten, kinderziekenhuizen enz. om de modelspoor hobby te promoten. Verenigingen kunnen bij dit soort activiteiten een standaard vergoeding ontvangen van de NMF. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u kijken onder C-TRAK
• NMF folder. De NMF heeft ervoor gekozen de folder op aanvraag van een vereniging te laten drukken. Hierbij is het mogelijk informatie van de aanvragende vereniging op te nemen. De folder is op deze site in te zien en wordt door de CPM up-to-date gehouden. Voorstellen tot aanpassing kunt u indienen bij cpm@nmf.nl

Print Friendly, PDF & Email