Met uw club deelnemen aan C-Trak

C- TRAK is een modulesysteem voor Märlin C-rails wat bedoeld is om MyWorld banen mee te maken voor kinderen. Er zijn al bijna 200 modules in omloop bij een aantal verenigingen in Nederland. Deze modules worden gebruikt om op evenementen banen te maken waar kinderen mee kunnen spelen. Het doel hiervan is niet alleen om de kinderen enthousiast te maken voor de modelspoorhobby, maar ook om hun (groot)ouders aan te steken. In de praktijk heeft dit al tot nieuwe leden geleid bij deelnemende verenigingen.

Hoe werkt het?

De Commissie ter Promotie van de Modelspoorhobby (CPM) van de NMF heeft als doel om de modelspoorhobby te promoten, en met name buiten de bekende modelspoorevenementen. Een van de initiatieven van de CPM is het beschikbaar maken van C-TRAK modules aan geïnteresseerde verenigingen. Dit houdt in dat een vereniging minimaal 12 modules bouwt. Deze kunnen ze zelf bouwen, of verwerven via MSCD voor €360. Vervolgens krijgt de vereniging per (niet-modelspoorgerelateerd) evenement waar ze aan deelnemen €60 onkostenvergoeding van de CPM. Deze vergoeding krijgen ze maximaal 6 keer. Op dat moment heeft de vereniging deze modules dus voor niets gekregen!
De vereniging heeft zelf de keuze een volledig zelfstandige baan (ovaal) te maken, of voorzieningen op te nemen aan de uiteinden, zodat de baan ook kan worden gecombineerd tot een grotere baan met samenwerkende verenigingen tijdens evenementen.

Aanmelden

Verdere informatie over C-TRAK is hier te vinden.
Stuur een e-mailtje naar cpm@nmf.nl om je aan te melden voor deelname aan C-TRAK.
Wanneer je al deelnemer bent aan het C-TRAK systeem, kun je met dit formulier aanmelden voor een evenement.

Vergoeding

De vergoeding is 60€ per evenement (dus niet per dag!). Een niet-modelspoor evenement kan van alles zijn bijvoorbeeld:
– lokale open dag of beurs bij een sportvereniging
– tijdelijk in een leeg winkelpand staan
– een paar dagen in een (kinder)ziekenhuis staan
… als het maar niet een modelspoor open dag of beurs is

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ontvangen van de vergoeding zijn:
– De vereniging moet aangesloten zijn bij de NMF
– De vereniging moet minimaal 12 C-TRAK bakjes inzetten
– De vereniging moet deelnemen aan een niet-modelspoor gerelateerd evenement
– De vereniging moet de deelname van tevoren bij de NMF aankondigen dmv opsturen van het ingevulde formulier naar penningmeester@nmf.nl
– De vereniging moet na deelname een foto van het evenement met een kort stukje tekst toesturen voor publicatie op de NMF/CPM website
– Elke vereniging kan voor maximaal 6 evenementen deze bijdrage ontvangen

CTrakFormulier190707

Print Friendly, PDF & Email