Jan Willem van Beek nieuwe voorzitter

Na een schriftelijke stemming hebben de NMF leden goedkeuring gegeven tot de benoeming van Jan Willem van Beek tot voorzitter per 24 oktober 2020.
Gerrit Schuurman, de huidige interim voorzitter van het bestuur, blijft lid van het bestuur om ook een goede overdracht van de bestuursfunctie te waarborgen.
Daarmee is het NMF bestuur weer volledig om zijn activiteiten verder uit te bouwen en vorm te geven. Verder bestaat het bestuur uit Ernest van Voorst tot Voorst (secretaris), Greetje Kroonenburg (penningmeester), Wim Hendriks (lid) en Krijn Struijk (lid). Gerrit Schuurman behoud de portefeuille verzekeringen.

Jan Willem van Beek heeft ruime ervaring in de modelspoor wereld. Op dit moment is hij directeur van het Nationaal Modelspoor museum in Sneek en kent het werkgebied van de NMF. Heeft ruime bestuurlijke ervaring en als directeur van het museum verantwoordelijk voor vernieuwings processen, personeel, techniek en modelspoorbouw promotie.

In het bestuur zal Jan Willem van Beek zich toeleggen op beleid, missie en visie, promotie en het opzetten van het NMF regio coördinatoren netwerk.
Daarnaast het betrekken van alle aangesloten NMF verenigingen in Nederland en wat er nodig is om de toekomst van de modelspoorbouw te borgen.

Voor het regio coördinatoren team zijn we nog op zoek naar kandidaten uit alle provincies. Inmiddels hebben de eerste kandidaten uit Gelderland, Drenthe, Zuid Holland, Limburg zich al aangemeld.

Voor vragen of aanmeldingen: Jan Willem van Beek
Mobiel 0623096210
Mail:
voorzitter@nmf.nl

Print Friendly, PDF & Email