Landelijke Modelspoor Dagen (LMD)

LANDELIJKE MODELSPOOR DAGEN

In verband met het coronavirus en de maatregelen van de overheid en de adviezen van de RIVM zijn de Landelijke Modelspoor Dagen afgelast.

Als NMF hopen wij dat de Landelijke Modelspoor Dagen ergens later dit jaar alsnog gehouden kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.


Officieel standpunt NMF m.b.t. het corona virus in relatie tot de LMD

Van sommige clubs heb ik al informatie ontvangen over dat ze niet meedoen aan de Landelijke Modelspoor Dagen, maar het is belangrijk dat alle clubs die aan de LMD willen meedoen dezelfde informatie krijgen aangaande ons officiele standpunt m.b.t. het corona virus.

Aan de leden die zich hebben aangemeld voor de Landelijke Modelspoor Dagen,

Wij raden u als NMF af om de Landelijke Modelspoor Dagen in maart en april door te laten gaan.

Dit n.a.v. de te volgen richtlijnen vanuit de RIVM cq. regering.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de

Nederlandse Modelspoor Federatie,

Ernest van Voorst tot Voorst

Secretaris


Door het organiseren van de Landelijke Modelspoor Dagen wil de Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF) u in staat stellen om vrijblijvend met de activiteiten van een modelspoorclub in uw directe omgeving kennis te maken.

De landelijke modelspoordagen 2020 zullen plaatsvinden op 28 en 29 Maart. Onderstaand vindt u de deelnemerslijst. LET OP! De op de vermelde deelnemers hebben nog niet aangegeven of ze daadwerkelijk open zijn. Gaarne contact met hen opnemen bij een mogelijk bezoek.

Deelnemerslijst LMD 2020 7e update

Tientallen verenigingen in Nederland ieder jaar hun club- of een andere ruimte gratis(!) open voor belangstellenden.

Zo kunt U zelf vaststellen welke mogelijkheden een eventueel lidmaatschap van een modelspoorvereniging voor u in petto heeft. Want behalve kennis, zult u er ook gezelligheid aantreffen en de bereidheid om kunde en vaardigheden aan medehobbyisten over te dragen. Neem dus een kijkje bij het verenigingsleven. U zult er geen spijt van hebben!

De modelspoorhobby is een vorm van vrijetijdsbesteding die zich bij uitstek leent voor een individuele beoefening. Geen boodschap zo goed als die je zelf doet. Onder dit motto ploetert menige modelspoorder eenzaam voort op zijn treinenzolder. Zeker, hij kan zich laten informeren door onze voortreffelijke modelspoor Pers, die allerlei aspecten van onze hobby uitvoerig belicht. Ook gaat hij van tijd tot tijd te rade bij zijn modelspoor winkelier.

Maar een lidmaatschap van een modelspoorvereniging biedt ongeƫvenaarde kansen om nog meer praktische ervaring op te doen.

Print Friendly, PDF & Email