Modelspoorbeurs Zutphen december 2020 geannuleerd

Tot onze spijt laten wij u weten dat de organisatie van Modelspoorbeurs Zutphen besloten heeft dat het modelspoorevenement van 19 & 20 december

2020 in de Hanzehal Zutphen niet zal plaatsvinden wegens COVID-19. Voor ons (de organisatie) is de gezondheid van onze bezoekers / deelnemers / medewerkers e.d. belangrijker dan andere zaken. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor ons besluit. Inmiddels zijn wij gestart met een ieder op de hoogte te brengen van dit besluit en wij hebben ook getracht vaste deelnemers persoonlijk te benaderen. Wij wensen u en uw naasten ook veel gezondheid e.d. toe en gaan wij ons nu richten op ons modelspoorevenement van 18 & 19 december 2021 hopelijk kan deze dan wel plaatsvinden. Voor info: www.modelspoorbeurszutphen.com / info@modelspoorbeurszutphen.com

Let op!! Ons eerstvolgende Modelspoorweekend zal plaatsvinden op 18 en

19 december 2021.

Print Friendly, PDF & Email