Uitnodiging en Agenda voor de Extra Leden Vergadering

Aan de leden van de NMF

 

Uitnodiging en Agenda voor de Extra Leden Vergadering

op 10 oktober 2020

 

Geachte leden,

 

Omdat de Algemene Leden Vergadering van maart  niet geheel afgerond kon worden, dienen nog enkele zaken in een extra ledenvergadering afgewerkt te worden.

 

Hiervoor zijn we opnieuw te gast bij HCC! Modelbaanautomatisering Interessegroep in de

Expo Hal Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, waar op dat moment tevens een Modelspoorbeurs gehouden wordt. Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

Programma

 

10.00 uur Inloop met koffie/thee

10.30 uur Aanvang Extra Leden Vergadering

11.30 uur Sluiting Extra Leden Vergadering

 

Agenda

 

 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Bestuursverkiezingen

            Het bestuur stelt voor om Jan Willem van Beek te benoemen als voorzitter van het bestuur.

            Als er gefundeerde bezwaren zijn tegen de kandidaat dient u dit uiterlijk 14 dagen voor de

vergadering door te geven aan het bestuur.

  1. Data Landelijke Modelspoor Dagen 2021
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

 

De koffie/thee worden u door de NMF aangeboden.

Iedereen is welkom.

Aanmelding via E-mail bij de secretaris op secretaris@nmf.nl met opgave van de

vereniging/stichting-naam en het aantal personen (in principe 1 persoon per vereniging), met vermelding van de naam, dat de ELV gaat bijwonen.

 

Aanmelding uiterlijk woensdag 30 september uiterlijk 10.00 uur per mail!

Alleen bij voldoende aanmeldingen (en in verband met de situatie van Corona) wordt er op 30-9 beslist of de extra vergadering dan kan doorgaan.
Ook komt u niet, laat ons dat dan weten per mail!

Print Friendly, PDF & Email