Van de bestuurstafel 25-05-2019

We hebben weer een bestuursvergadering gehad en daar zijn de onder andere de volgende punten besproken .

We hebben de afgelopen ALV geĆ«valueerd en hebben daar een paar leerpunten uit gehaald: 

  • Volgend jaar willen we gaan kijken of de ALV meer naar het Zuiden gehouden kan worden om de leden uit daar eens tegemoet te komen in de reistijd . Als een club begin volgend jaar in het zuiden een activiteit heeft en we zouden daar ook de ALV kunnen houden dan horen wij dat graag .
  • En als laatste vonden wij de lunch wat mager dus een punt van aandacht voor volgend jaar .

We hebben afgesproken dat we het oude beleidsplan gaan doornemen en aan de hand daarvan een nieuw plan op te stellen wat jullie dan allemaal toegezonden krijgen.

Een ander belangrijk punt was een activiteit voor volgend jaar in Deventer . Het station van Deventer bestaat dan 100 jaar en daar word veel aandacht aan geschonken . Op de site staan de brieven van de organisatie want alle leden word een vraag gesteld om medewerking te verlenen als dat kan . Zie https://www.nmf.nl/bestanden/#240-deventer-100-jaar 

Met vriendelijke Groet .
Bas Vrij

Print Friendly, PDF & Email