Wat is de Nederlandse Modelspoor Federatie

De NMF is een overkoepelende organisatie van de Nederlandse modelspoor clubs. Er zijn ongeveer 100 modelspoorclubs aangesloten bij de NMF.


De NMF is de belangenbehartiger van haar leden, met als doel:

 • ondersteuning van de aangesloten verenigingen
 • promotie van de modelspoorhobby

Om bovenstaande doelen te realiseren, onderneemt het NMF onder andere de volgende activiteiten:

 • de modelspoorhobby onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek, inclusief de jeugd
 • fungeren als landelijk aanspreekpunt voor modelspoor zaken
 • potentiĆ«le leden verwijzen naar clubs in hun omgeving
 • organisatoren van evenementen in contact brengen met clubs in hun omgeving
 • adviseren van een uniforme vergoedingsregeling voor verenigingen die aan dergelijke evenementen deelnemen
 • assisteren bij de oprichting van nieuwe verenigingen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van standaard statuten en huishoudelijke reglementen.
 • bevorderen van onderlinge samenwerking tussen aangesloten modelspoorverenigingen
 • organiseren van de jaarlijkse Landelijke Modelspoor Dagen en dit te ondersteunen met de nodige publiciteit
 • bemiddelen in het afsluiten van verzekeringen voor aangesloten modelspoor clubs, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering een transportverzekering voor een modelbaan (of delen daarvan) voor deelname aan evenementen of bijvoorbeeld een verzekering voor de eigendommen van een vereniging en aangesloten leden
Print Friendly, PDF & Email